Součástí hloubkové prověrky entit jsou informace o jejích zapojení v insolvenčních řízeních. Samotný due diligence proces se sebou přináší komplexitu, množství zúčastněných stran a hraniční časové termíny.  

S námi zvládnete prověřování entit v Insolvenčním rejstříku (ISIR) za zlomek původního času. Díky službám automatické extrakci entit, identifikaci vztahů mezi entitami a textového vyhledávaní přímo v dokumentech v ISIR je manuální analýza insolvenčních dat minulostí. 

Forenzní konzultanty

Benefity pro

Získejte detailní přehled o entitě a jejím postavení v insolvenčních řízeních

  • Okamžitý přistup k detailním informacím o několika sta tisíc fyzických a právnických osob v ISIR

  • Automatická extrakce role prověřovaných entit a jejich propojení na další entity ve strukturované relační podobě   

Pracujte s daty podle vlastních preferencí

  • Plně automatizovaná extrakce entit z ISIR pro prověrky velkého množství entit najednou 

  • Full-textové vyhledávaní nad jednotlivými dokumenty v ISIR pro případy, kdy hledáte konkrétní informaci o specifické entitě

  • Snadné párovaní výstupů přes základní identifikátory na Vaše interní datasety pro  vytvoření kompletního obrazu o prověřované entitě

Posuňte hloubku Vaší analýzy o úroveň dál 

  • Analýza rizik sekundární platební  neschopnosti, vyvádění majetku a konfliktu zájmů

  • Identifikace výše pohledávek, majetku dlužníku v insolvenci a jiných indikátorů

Využijte naplno talent ve své organizaci

  • Odbřemenění projektového týmu od administrativně náročných úkonů spojených s identifikací a zpracováním dat z ISIR

  • Alokace zaměstnanců na úkoly s vyšší přidanou hodnotou

  • Optimalizace časového rozmezí a ekonomiky projektu