Rostoucí komplexnost insolvenčních řízení a tempo legislativních změn vyvolávají tlak na optimalizaci procesů pro efektivní správu a vymáhaní pohledávek.

Na tyto výzvy pro inkasní společnosti umíme odpovědět od dodávky externích dat až po digitalizaci back-office aktivit. Naši klienti tak získají více prostoru pro vymáhaní pohledávek a rozvoj podnikání.  

Inkasní společnosti

Benefity pro

Aktivně spravujte portfolia pohledávek 

 • Automatický monitoring portfolia pohledávek 

 • Kontrola splátek dlužníků, monitoringu procesního vývoje insolvenčních řízení a segmentace dlužníků  

 • Přizpůsobená strategie vymáhaní pro cílové skupiny pohledávek a dlužníků

 • Umožnění včasné reakce při nepříznivém vývoji konkrétní pohledávky 

Využijte plný potenciál zaměstnanců

 • Automatizace administrativních úkolů kolem získaní a zpracování insolvenčních dat.   Využijte talent a zkušenosti zaměstnanců na aktivity s přidanou hodnotou

 • Zvýšení efektivity prostřednictvím prioritizace cílových skupin pohledávek a dlužníků

Pracujte s přesnou kalkulací návratnosti pohledávek

 • Obohacení Vašich interních modelů o externí data pro zpřesnění odhadu návratnosti z pohledávek a stanovení jejich kupní ceny

 • Zkrácení doby pro ocenění portfolia jakékoliv velikosti z několik dnů na hodiny

 • Možnost outsourcingu kompletního ocenění portfolia pohledávek na Rekenber     

Udržte tempo s vývojem trhu 

 • Pochopení dopadu změn insolvenčního zákona, nezabavitelného minima a měnícího se chování dlužníků na portfolio pohledávek

 • Rekalibrace interních rizikových modelů na měnící se prostředí

 • Přizpůsobení strategického rozhodování na změny v směřování trhu