Velké korporátní insolvence se sebou přinášejí komplexitu, množství zúčastněných stran a hraniční časové termíny.

My pro Vás zabezpečíme kompletní servis kolem monitorováni vývoje řízení v Insolvenčním rejstříku (ISIR), extrakci a zpracování nestrukturovaných insolvenčních dat do podoby, která Vám nejlépe vyhovuje. Vy se tak můžete plně soustředit na  klíčové aktivity při zastupování klientů.

Právní kanceláře

Benefity pro

Získejte detailní přehled o vývoji v ISIR

  • Zachycení vývoje insolvenčního řízení v ISIR v podobě a frekvenci, která Vám nejlépe vyhovuje

  • Nahrazení dosavadních 'hlídačů', která jsou výrazně poddimenzovaná pro komplexní práci s ISIR

  • Zpřístupnění obsahu dokumentů v ISIR a automatické zpracování informací v nich obsažených      

Pracujte s daty podle vlastních preferencí

  • Možnost nahlížení, ukládaní a vyznačení relevantních informací přímo v dokumentech získaných z ISIR 

Zbavte se zbytečných úkonů 

  • Automatická identifikace entit (fyzických a právnických) zainteresovaných v insolvenčním řízení a zachycení vztahů mezi nimi

  • Textové vyhledávaní nad dokumenty v ISIR přes klíčová slova

  • Identifikace obdobních řízení, rozhodnutí a precedensů přímo v ISIR    

Využijte naplno talent ve své organizaci

  • Odbřemenění projektového týmu od administrativně náročných úkonů spojených s identifikací a zpracováním dat v ISIR

  • Alokace zaměstnanců na úkoly s vyšší přidanou hodnotou

  • Optimalizace časového rozmezí a ekonomiky projektu