Nesplacené pohledávky jsou nedílnou součásti  podnikání. Jestli je Vaší strategii je vymáhat nebo postoupit třetí straně, s našimi produkty máme řešení pro oba přístupy.  

Nezáleží přitom jestli máte několik desítek nebo tisícovek pohledávek, my Vám pomůžeme s jejich segmentaci, správou při vymáhaní a stanovením ceny při prodeji. 

Věřitele

Benefity pro

Dostaňte maximum ze svého portfolia pohledávek

 • Automatický monitoring portfolia pohledávek 

 • Kontrola splátek dlužníků a monitoring  procesního vývoje insolvenčních řízení

 • Segmentace dlužníků  

 • Umožnění včasné reakce při nepříznivém vývoji konkrétní pohledávky

Prioritizujte práci zaměstnanců

 • Automatizace administrativních procesů kolem získaní a zpracování insolvenčních dat 

 • Zvýšení efektivity prostřednictvím prioritizace cílových skupin pohledávek a dlužníků

Neztrácejte čas a peníze pri prodeji pohledávek

 • Obohacení interních modelů o externí data pro zpřesnění odhadu návratnosti z pohledávek a stanovení jejich prodejní ceny

 • Zkrácení doby na stanovení prodejní ceny portfolia pohledávek z několik dnů na hodiny

 • Možnost outsourcingu ocenění portfolií pohledávek všech velikostí na Rekenber     

Udržte tempo s vývojem trhu  

 • Pochopení dopadu změn insolvenčního zákona, nezabavitelného minima a měnícího se chování dlužníků na portfolio pohledávek

 • Rekalibrace interních rizikových modelů na měnící se prostředí

 • Přizpůsobení strategického rozhodování na změny v směřování trhu