Příběh Rekenberu

500 miliard korun je ekonomická hodnota uzamčená v podobě dva a půl milionu selhaných pohledávek v České republice. Hlavními aktéři na trhu jsou finanční instituce, pojišťovny, inkasní společnosti, poradenské a právní kanceláře. Tyto firmy společně zabezpečují fungování trhu tím, že zpracovávají data o dlužnících, spravují portfolia pohledávek, řeší komplexní insolvenční případy, segmentují a prověřují dlužníky.

Samotný trh však zůstal v analogové době, která neodpovídá jeho velikosti a komplexitě. Charakteristickými prvky jsou manuální procesy, omezená dostupnost dat a informační asymetrie mezi účastníky trhu. 

V Rekenberu jsme se rozhodli tenhle stav změnit. To, co začalo jako výzkumný projekt v podobě zpracování insolvenčních dat pomocí umělé inteligence, se časem změnilo v misi na vytvoření digitální infrastruktury pro analýzu, správu a obchodování s pohledávkami. Naším cílem je maximalizovat návratnost pohledávek pro věřitele a urychlit proces oddlužení pro dlužníky.