DomovProduktyBlogO RekenberNáš TeamReferenceKariéraKontakt

Zvyšujeme výkonnost
vašich pohledávek

Produkty

Integrovaná řešení

Platforma pro finanční zdraví

Správa a vymáhání pohledávek

Money Check Club pro malé a střední podniky

API nad insolvenčním rejstříkem

Korporátní restrukturalizace a konkurzy

Platforma pro dokumentový workflow

Reference

Naši spokojení zákazníci

Jediný centrální systém, který potřebujete pro komplexní monitoring vývoje vašeho portfolia pohledávek v insolvenčním řízení.

Kariéra

Staňte se součástí Rekenber.

Finanční zdraví je s ohledem na počet dlužníků v soudním vymáhání více než aktuální téma.

Kontaktujte nás

Ďekujeme za vaši zprávu. Zpravidla odpovídáme během několika hodin.
Odeslání formuláře se nezdařilo.

Spokojení zákazníci

Výzva

S ohledem na uvolňující se legislativu a měnící se profil klientů v insolvenci se banka dostala do nové pozice, kdy data o vývoji těchto klientů představují významný datový vstup pro oblasti risk managementu / collections a jejich schopnosti včasné identifikace problémů ve stávajícím portfoliu zdravých i nesplacených pohledávek. Plná vizibilita a transparentnost pro pohledávková portfolia se tím pádem stávají nezbytným předpokladem pro moderní oddělení risk managementu / collections.

Řešení

Rekenber pro Českou spořitelnu spustil službu aktivní správy pohledávkového portfolia v insolvenci, kterým zajistil non-stop monitoring nad více než dvaceti tisíci pohledávek s automatickým systémem jejich analýzy pro zachycení podvodných jednání a jiných problematických znaků.

Pro odbourání jakékoliv nadbytečné administrativy byl samotný systém kromě zpracování dat doplněn také o automatické generování věřitelského zásahu a měření vývoje dané akce.

Výsledky

Za trvání projektu byly uskutečněny zásahy na téměř 30% nového portfolia s očekávaným zvýšením výkonnosti pohledávek o 20% oproti původně očekávané míře návratnosti.

Klient
Typ Klienta

Banka

Chci být zákazníkem
Výzva

Cílem vzájemné spolupráce byla snaha o zefektivnění procesu správy portfolia nesplácených úvěrů v rámci insolvenčního řízení. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na možnost zvýšení inkasa z probíhajících insolvenčních řízení.

Řešení

Rekenber nejprve zpracoval hloubkovou analýzu portfolia a následně provedl segmentaci portfolia s cílem definovat efektivnější strategie pro maximalizaci inkasa z insolvenčních řízení.Reprezentativní vzorek portfolia (pohledávky v rámci insolvenčního řízení) byl pravidelně, vysokofrekvenčně a zcela automatizovaně monitorován s cílem identifikovat možné problematické insolvence, u kterých by bylo možné úspěšně podat námitku k příslušnému insolvenčnímu soudu. Vybrané portfolio obsahovalo pohledávky s očekávanou návratností pod 10%, které se nacházely ve fázi před schválením oddlužení. V případě zachycení problematického znaku byly pro dané pohledávky vytvořeny automaticky generované námitky spolu s hlasovacími lístky. ČSOB tyto identifikované pohledávky analyzovala a následně rozhodla o uplatnění námitek.

Výsledky

K hlavním benefitům pilotního projektu patří vytvoření automatického kontrolního systému pro maximalizaci výtěžnosti monitorovaných pohledávek. K dalším benefitům patří automatizace výstupů nutných pro rozhodování v daných kauzách a transparentní přehled o vývoji spravovaného portfolia.

Klient
Typ Klienta

Banka

Chci být zákazníkem
Výzva

EOS, jako jedna z největších inkasních agentur v ČR, zpracovává při právním vymáhání pohledávek tisíce dokumentů měsíčně. Požadavkem bylo pokročit v automatizaci procesu zpracovávání dokumentů pro urychlení práce a snížení nákladů.

Řešení

Rekenber poskytl API rozhraní pro extrakci cílových dat z exekučních dokumentů, které přetváří nestrukturované dokumenty do strojově čitelné podoby, která může být jednoduše integrovaná do interních systémů.

Klient
Typ Klienta

Inkasní agentura

Chci být zákazníkem