Liberalizujeme trh s pohledávkami

Stavíme technologie pro automatizaci práce s nesplacenými pohledávkami a prediktivní analytiku nad insolvenčními daty 

NAŠE

PRODUKTY

 

01

02

03

Aktivní řízení insolvence

Komplexní sledování vývoje pohledávky od mimosoudního vymáhání až po ukončení insolvenčního řízení. Služba poskytuje automatickou aktualizaci stavu / podstavu řízení a klíčových  indikátorů  jako např. očekávaná návratnost a přehled splátek. K dispozici je také prediktívní analytika pro určení nejlepších dalších kroků v rámci procesu vymáhání a automatická detekce anomálií a podvodných aktivit během řízení. 

Predikce návratnosti pohledávek

Prediktivní model využívající plné historie dat v ISIR pro odhad očekávané míry výtěžnosti pohledávek. Model využívá několika desítek charakteristik  insolvenčního řízení včetně informací o finanční kondici dlužníka, očekávané návratnosti dle insolvenčního správce a externích ekonomických indikátorů. Výstupy modelu jsou využívaný jak při naceňování pohledávek, tak pro prioritizaci práce při vymáhání.

Analýza trhu

Identifikace trendů z insolvenčních dat v ISIR, jako např. objem přihlášených / vymožených pohledávek, vývoj platební morálky dlužníků, rychlost průběhu řízení, demografická data, regionální distribuce dlužníků nebo riziko  sekundární platební neschopnosti. Služba umožňuje získaní kompletního přehledu o dynamice českého trhu s pravidelnými aktualizacemi k více než 500 tisíc entit.

Prověřování firem 

Identifikace fyzických a právnických osob zapojených v insolvenčních řízeních a jejich vzájemné propojení. Tyto data jsou využívaná při prověrkách obchodních partnerů, identifikaci sekundární platební neschopnosti a urychlení komplexních insolvenčních řízení.    

04

 
NAŠE

ČLÁNKY

KONTAKTUJTE

NÁS

Pokud Vás zaujala naše práce, produkty nebo možnosti výzkumní spolupráce, formulář je nejlepší cesta, jak nás kontaktovat. Zpravidla odpovídáme během několika hodin.

 Rybná 716/24 | 110 00 Praha

  • LinkedIn