DomovProduktyO RekenberNáš TeamKontakt

Aktuality: Do firmy Rekenber vstupuje Seed Starter České spořitelny, který do startupu investuje 12 milionů Kč

Zvyšujeme výkonnost vašich pohledávek

Ve spolupráci se:

Integrovaná
řešení

Jediný centrální systém, který potřebujete pro komplexní monitoring vývoje vašeho portfolia pohledávek v insolvenčním řízení.

Fáze vymáhání:

Insolvence

Benefit:

Zvýšená návratnost

IT integrace:

Žádné

Získejte plnou kontrolu nad přihlášenými pohledávkami s přístupem k detailním informacím o dlužníkovi, jejich 24/7 aktualizacemi a analýzou pro detekování potenciálu ke zvýšení návratnosti až o 20%. Ať už jde o zabránění nepoctivému záměru, odstranění administrativních chyb nebo využití příležitosti k extra výtěžnosti pohledávky, s námi máte jistotu zabezpečení maximální návratnosti během celé životnosti pohledávky v insolvenčním řízení.

Chci ukázku produktu

Celý procesní workflow unifikovaný v jediném digitálním řešení pro lépe informovanou a efektivnější strategii řešení korporátních insolvencí.

Fáze vymáhání:

Insolvence

Benefit:

Zvýšená efektivita

IT integrace:

API

Zefektivněte proces firemních restrukturalizací a konkurzů prostřednictvím automatizace zdlouhavé extrakce dat a integrací manuálních procesů a izolovaných IT systémů do jedné aplikace. Od sběru podkladů pro věřitelské výbory, přes formulaci nejlepšího přístupu k řešení úpadku klienta až po samotnou exekuci strategie, s naším řešením získáte dokonalý přehled o přihlášených pohledávkách a jejich budoucím vývoji.

Chci ukázku produktu

Automatické zpracování jakéhokoliv typu dokumentu běžně využívaného v soudní i mimosoudní fázi vymáhání pro maximální efektivitu správy pohledávek.

Fáze vymáhání:

Všechny

Benefit:

Snížení nákladů

IT integrace:

API

Zbavte se až 100% manuálního zpracování a přepisu klíčových informací z dokumentů. Jednoduchým napojením na naše API rozhraní dokážeme kompletně automatizovat proces vytváření dokumentů zasílaných věřitelem, stejně jako i čtení dokumentů, které jsou věřitelem obdržené ze strany soudu a jiných institucí.

Chci ukázku produktu

Vytěžte ze svých dat maximum pro získání nové perspektivy na pohledávky a cílenou práci s portfoliem.

Fáze vymáhání:

Všechny

Benefit:

Zvýšená výtěžnost

IT integrace:

Žádné

Odemkněte potenciál svých dat, obohaťte je o externí data a tržní statistiky a získejte tak strategii pro správu portfolia šitou na míru jeho jednotlivým segmentům. Cílenou prací se specifickými segmenty pohledávek dokážeme vytěžit maximum z Vašich pohledávek v nejkratším možném čase.

Chci ukázku produktu

Spokojení zákazníci

Výzva

S ohledem na uvolňující se legislativu a měnící se profil klientů v insolvenci se banka dostala do nové pozice, kdy data o vývoji těchto klientů představují významný datový vstup pro oblasti risk managementu / collections a jejich schopnosti včasné identifikace problémů ve stávajícím portfoliu zdravých i nesplacených pohledávek. Plná vizibilita a transparentnost pro pohledávková portfolia se tím pádem stávají nezbytným předpokladem pro moderní oddělení risk managementu / collections.

Řešení

Rekenber pro Českou spořitelnu spustil službu aktivní správy pohledávkového portfolia v insolvenci, kterým zajistil non-stop monitoring nad více než dvaceti tisíci pohledávek s automatickým systémem jejich analýzy pro zachycení podvodných jednání a jiných problematických znaků.

Pro odbourání jakékoliv nadbytečné administrativy byl samotný systém kromě zpracování dat doplněn také o automatické generování věřitelského zásahu a měření vývoje dané akce.

Výsledky

Za trvání projektu byly uskutečněny zásahy na téměř 30% nového portfolia s očekávaným zvýšením výkonnosti pohledávek o 20% oproti původně očekávané míře návratnosti.

Klient
Typ Klienta

Banka

Chci být zákazníkem
Výzva

Cílem vzájemné spolupráce byla snaha o zefektivnění procesu správy portfolia nesplácených úvěrů v rámci insolvenčního řízení. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na možnost zvýšení inkasa z probíhajících insolvenčních řízení.

Řešení

Rekenber nejprve zpracoval hloubkovou analýzu portfolia a následně provedl segmentaci portfolia s cílem definovat efektivnější strategie pro maximalizaci inkasa z insolvenčních řízení.Reprezentativní vzorek portfolia (pohledávky v rámci insolvenčního řízení) byl pravidelně, vysokofrekvenčně a zcela automatizovaně monitorován s cílem identifikovat možné problematické insolvence, u kterých by bylo možné úspěšně podat námitku k příslušnému insolvenčnímu soudu. Vybrané portfolio obsahovalo pohledávky s očekávanou návratností pod 10%, které se nacházely ve fázi před schválením oddlužení. V případě zachycení problematického znaku byly pro dané pohledávky vytvořeny automaticky generované námitky spolu s hlasovacími lístky. ČSOB tyto identifikované pohledávky analyzovala a následně rozhodla o uplatnění námitek.

Výsledky

K hlavním benefitům pilotního projektu patří vytvoření automatického kontrolního systému pro maximalizaci výtěžnosti monitorovaných pohledávek. K dalším benefitům patří automatizace výstupů nutných pro rozhodování v daných kauzách a transparentní přehled o vývoji spravovaného portfolia.

Klient
Typ Klienta

Banka

Chci být zákazníkem
Výzva

EOS, jako jedna z největších inkasních agentur v ČR, zpracovává při právním vymáhání pohledávek tisíce dokumentů měsíčně. Požadavkem bylo pokročit v automatizaci procesu zpracovávání dokumentů pro urychlení práce a snížení nákladů.

Řešení

Rekenber poskytl API rozhraní pro extrakci cílových dat z exekučních dokumentů, které přetváří nestrukturované dokumenty do strojově čitelné podoby, která může být jednoduše integrovaná do interních systémů.

Klient
Typ Klienta

Inkasní agentura

Chci být zákazníkem

Kontaktujte nás

Pokud Vás zaujala naše práce, produkty nebo možnosti výzkumní spolupráce, formulář je nejlepší cesta, jak nás kontaktovat.

Ďekujeme za vaši zprávu. Zpravidla odpovídáme během několika hodin.
Odeslání formuláře se nezdařilo.