Liberalizujeme trh s pohledávkami

Stavíme technologie pro automatizaci práce s nesplacenými pohledávkami a prediktivní analytiku nad insolvenčními daty 

NAŠE

PRODUKTY

 

01

02

03

Aktivní řízení insolvence

Komplexní sledování vývoje pohledávky od mimosoudního vymáhání až po ukončení insolvenčního řízení. Služba poskytuje automatickou aktualizaci stavu / podstavu řízení a klíčových  indikátorů  jako např. očekávaná návratnost a přehled splátek. K dispozici je také prediktívní analytika pro určení nejlepších dalších kroků v rámci procesu vymáhání a automatická detekce anomálií a podvodných aktivit během řízení. 

Predikce návratnosti pohledávek

Prediktivní model využívající plné historie dat v ISIR pro odhad očekávané míry výtěžnosti pohledávek. Model využívá několika desítek charakteristik  insolvenčního řízení včetně informací o finanční kondici dlužníka, očekávané návratnosti dle insolvenčního správce a externích ekonomických indikátorů. Výstupy modelu jsou využívaný jak při naceňování pohledávek, tak pro prioritizaci práce při vymáhání.

Analýza trhu

Identifikace trendů z insolvenčních dat v ISIR, jako např. objem přihlášených / vymožených pohledávek, vývoj platební morálky dlužníků, rychlost průběhu řízení, demografická data, regionální distribuce dlužníků nebo riziko  sekundární platební neschopnosti. Služba umožňuje získaní kompletního přehledu o dynamice českého trhu s pravidelnými aktualizacemi k více než 500 tisíc entit.

Prověřování firem 

Identifikace fyzických a právnických osob zapojených v insolvenčních řízeních a jejich vzájemné propojení. Tyto data jsou využívaná při prověrkách obchodních partnerů, identifikaci sekundární platební neschopnosti a urychlení komplexních insolvenčních řízení.    

04

 
NAŠE

ČLÁNKY