DomovProduktyBlogO RekenberNáš TeamKariéraReferenceKontakt

Případové studie

Česká spořitelna

SEKTOR:

Bankovní

Za trvání projektu byly uskutečněny zásahy na téměř 30% nového portfolia s očekávaným zvýšením výkonnosti pohledávek o 20% oproti původně očekávané míře návratnosti.

Česká spořitelna - Budova

Výzva

S ohledem na uvolňující se legislativu a měnící se profil klientů v insolvenci se banka dostala do nové pozice, kdy data o vývoji těchto klientů představují významný datový vstup pro oblasti risk managementu / collections a jejich schopnosti včasné identifikace problémů ve stávajícím portfoliu zdravých i nesplacených pohledávek. Plná vizibilita a transparentnost pro pohledávková portfolia se tím pádem stávají nezbytným předpokladem pro moderní oddělení risk managementu / collections.

Řešení

Rekenber pro Českou spořitelnu spustil službu aktivní správy pohledávkového portfolia v insolvenci, kterým zajistil non-stop monitoring nad více než dvaceti tisíci pohledávek s automatickým systémem jejich analýzy pro zachycení podvodných jednání a jiných problematických znaků.

Pro odbourání jakékoliv nadbytečné administrativy byl samotný systém kromě zpracování dat doplněn také o automatické generování věřitelského zásahu a měření vývoje dané akce.

ČSOB

SEKTOR:

Bankovní

K hlavním benefitům pilotního projektu patří vytvoření automatického kontrolního systému pro maximalizaci výtěžnosti monitorovaných pohledávek.

ČSOB - budova

Výzva

Cílem vzájemné spolupráce byla snaha o zefektivnění procesu správy portfolia nesplácených úvěrů v rámci insolvenčního řízení. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na možnost zvýšení inkasa z probíhajících insolvenčních řízení.

Řešení

Rekenber zpracoval hloubkovou analýzu portfolia a následně provedl jeho segmentaci s cílem definovat efektivnější strategie pro maximalizaci inkasa z insolvenčních řízení.

Vybrané portfolio obsahovalo pohledávky s očekávanou návratností pod 10%, které se nacházely ve fázi před schválením oddlužení. V případě zachycení problematického znaku byly pro dané pohledávky vytvořeny automaticky generované námitky spolu s hlasovacími lístky.

EOS - KSI

SEKTOR:

Inkasní agentura

EOS-CSI

Výzva

EOS, jako jedna z největších inkasních agentur v ČR, zpracovává při právním vymáhání pohledávek tisíce dokumentů měsíčně. Požadavkem bylo pokročit v automatizaci procesu zpracovávání dokumentů pro urychlení práce a snížení nákladů.

Řešení

Rekenber poskytl API rozhraní pro extrakci cílových dat z exekučních dokumentů, které přetváří nestrukturované dokumenty do strojově čitelné podoby, která může být jednoduše integrovaná do interních systémů.

Kontaktujte nás

Ďekujeme za vaši zprávu. Zpravidla odpovídáme během několika hodin.
Odeslání formuláře se nezdařilo.