DomovProduktyBlogO RekenberNáš TeamKariéraReferenceKontakt

9.4.2024

Drobné pohledávky připravují obce o stamiliony. Řešením je jejich digitalizace

Obce v ČR přicházejí až o 1,5 mld. Kč ročně, jelikož nedokážou řešit pohledávky za drobné komunální služby. Řešením je digitalizace správy, která zefektivňuje výběr a dlužníkům usnadňuje splacení.

Obce v České republice přicházejí o podstatné příjmy do svých rozpočtů, jelikož nedokážou řešit pohledávky za drobné komunální služby, jako je svoz odpadu, pokuty za špatné parkování nebo poplatky za psa. Vymáhání těchto malých, ale četných pohledávek je navíc neefektivní, což přináší vyšší náklady jak pro obce, tak pro samotné dlužníky. Podle Rekenber můžou ztráty na straně obcí dosáhnout přes 1,5 miliardy korun ročně.

Pohledávky do 500 Kč, které obvykle vznikají nezaplacením komunálních služeb (svoz odpadu, poplatky za parkování či stočné, poplatky za psa) představují vzhledem ke své četnosti pro obce vysokou administrativní zátěž. V důsledku pak můžou způsobit dokonce problémy ve financování místních služeb.

Malé dluhy, velká administrativa

Vymáhání drobných pohledávek je pro obce složité z několika důvodů. Na dluhy do 500Kč občané snáze zapomínají. Ve chvíli, kdy je částka po splatnosti, pak chybí radnicím efektivní způsoby, jak její zaplacení připomínat a vymáhat. Na aktivní řešení drobných pohledávek ve formě telefonátů, SMS zpráv nebo dopisů nemají obce kapacity ani lidské, ani finanční. Překážkou bývají také chybějící kontaktní údaje, jako je e-mail nebo telefon. Dlužník mnohdy o svém závazku ani neví, neboť mu upomínka přijde na neplatnou adresu.

„Podle našich zkušeností jsou drobné pohledávky téma, se kterým se potýká prakticky každá obec nad 1,000 obyvatel, tedy okolo 1,500 českých měst a obcí. Problém je navíc velmi komplexní – ovlivňuje cash flow, zasahuje do oblasti strategického vedení a komunikace s obyvateli. Lepší správa pohledávek pomůže i těm nejmenším obcím získat do rozpočtu významné desítky tisíc korun, u středních a větších měst se pak bavíme řádově o milionech až desítkách milionů korun,“ vysvětluje Peter Zvirinský, zakladatel společnosti Rekenber.

Jak zvýšit návratnost pohledávek

Státní a veřejné instituce, podniky a obce tvoří dle počtu insolvenčních řízení celých 20 % z Top 1000 věřitelů. V celkovém počtu pohledávek jsou na prvním místě právě města a obce, celkem mají v insolvencích „zamčených“ okolo 30 miliard korun. Návratnost na českém insolvenčním trhu činí v současné doběprůměrně 30 % za 5 let, ovšem odhaduje se, že od roku 2024 se návratnost sníží na polovinu. To by pro obce znamenalo další prohloubení ztrát z pohledávek.

„Abychom nabídli nejen obcím, ale i dalším státním i soukromým organizacím účinné řešení, vytvořili jsme technologickou platformu, která z procesu vymáhání pohledávek odstraňuje většinu manuálních administrativních úkonů. Díky tomu lze docílit efektivity a návratnosti i v oblasti drobných pohledávek,“ popisuje výhody platformy Rekenber Bohdan Hemžal, druhý z jejích zakladatelů.

Hlavní myšlenkou platformy Rekenber je snadnější, pozitivnější a personalizovaná interakce věřitele se samotným dlužníkem. Výsledkem je o 10 % vyšší návratnost pohledávek, 20% nárůst pohledávek vyřešených smírně a celkově o 25 % vyšší spokojenost ze strany dlužníků. Věřitelé tak mají více splacených pohledávek a zároveň udrží klienty, dodavatele nebo občany na své straně,“ dodává Bohdan Hemžal.

Past sekundární platební neschopnosti

Obce mají stejně jako firmy povinnost řídit se péčí řádného hospodáře. V případě nezaplacených pohledávek však stojí před dilematem. Náklady na získání nezaplacených poplatků jsou v případě manuálního zpracování extrémně vysoké, a efektivita je tím pádem mizivá. Vymáhání malé dlužné částky totiž vyžaduje obdobné kapacity jako vymáhání vysoké dlužné částky.

Obce navíc řeší i dilema, jak moc „znepříjemňovat“ život vlastním obyvatelům. V případě, že se tyto pohledávky rozhodne nevymáhat, se však připravuje o velké množství finančních prostředků. Ty pak mohou v rozpočtu chybět a negativně ovlivnit například investice s cílem zpříjemnit život v obci.

Podobnou problematiku řeší i velké množství firem. I když je jejich podnikání zdravé a životaschopné, hrozí jim takzvaná druhotná platební neschopnost. Jedná se o situaci, kdy klíčový odběratel (nebo odběratelé) nezaplatí za poskytnuté služby či produkty, což má za následek neschopnost společnosti splácet své vlastní závazky. Z této spirály se pak vlivem omezeného cash flow, smluvních úroků a poškozené reputace těžko utíká.

Řešením je pravidelné prověřování kredibility partnerů, zvládnutý risk management a správně nastavené cash flow s dostatečnou finanční rezervou, která dokáže platební schopnost podniku v případě potřeby na několik týdnů až měsíců udržet. Ne vždy se však dát úpadek obchodního partnera předvídat. Proto se vyplatí vztahy s partnery smluvně ošetřit a veškeré dodavatelsko-odběratelské podklady evidovat, což zvyšuje šanci na úspěch u soudu. V opačném případě se vymahatelnost pohledávek v oblasti B2B snižuje o desítky procent.

---

O společnosti Rekenber

Společnost Rekenber se věnuje oblasti finančního zdraví firem a poskytuje první digitální inkaso s integrovanou poradnou pro finanční zdraví fyzických osob i podniků. Posláním společnosti Rekenber je prevence vzniku neřešitelných dluhových situací, a to prostřednictvím technologické infrastruktury, která věřitelům urychluje správu pohledávek a dlužníkům zkracuje dobu oddlužení. Mezi klienty Rekenber patří přední finanční instituce a průmysloví lídři v České republice.

Kontaktujte nás

Ďekujeme za vaši zprávu. Zpravidla odpovídáme během několika hodin.
Odeslání formuláře se nezdařilo.