DomovProduktyBlogO RekenberNáš TeamKariéraReferenceKontakt

4.8.2022

Dopad ‘Lex Covid justice’

Zákon č. 191/2020 Sb., tzv. ‘Lex Covid justice’, byl přijat 24. dubna 2020 v rámci speciálních opatření určených k zmírnění následků vyvolané nákazou Covid-19.

Dopad ‘Lex Covid justice’ na věřitele a inkasní společnosti (aktualizace k červenci 2020)

Zákon č. 191/2020 Sb., tzv. ‘Lex Covid justice’, byl přijat 24. dubna 2020 v rámci speciálních opatření určených k zmírnění následků vyvolané nákazou Covid-19. Primárním cílem jeho přijetí je dočasná ochrana dlužníků postižených důsledky pandemie. Mezi nejvýraznější opatření z hlediska věřitele patří:

  • nemožnost podat insolvenční návrh na dlužníka ze strany věřitele
  • pozastavení povinnosti podnikatelů a statutárních orgánů firem podat dlužnický insolvenční návrh
  • mimořádné moratorium
  • přerušení plnění platebního kalendáře pro insolvence schválené před 1. červnem 2019

Tento článek je pokračováním původní analýzy z konce května, kde jsme se podívali na aktuální počet žádosti o přerušení průběhu oddlužení a předběžných moratorií publikovaných v insolvenčním rejstříku. K 24. květnu jsme identifikovali celkem 37 schválených žádostí o přerušení (čistě z důvodu Covid pandemie) s průměrnou délkou přerušení splátek na 6 a půl měsíce a 5 návrhů na mimořádné moratorium.

Při pohledu na aktuální stav v Graf 1 můžeme konstatovat, že tyto statistiky se mezičasem (nepřekvapivě) zvedly, i když možná ne o tolik, jak se původně očekávalo.

Usnesení o přerušení oddlužení

K datumu této analýzy, tedy 9. července 2020, jsme od konce února zaznamenali celkově 79 nových usnesení o přerušení oddlužení. Z tohoto počtu 64 usnesení přímo souvisela s pandemii Covid-19 a následnými mimořádnými opatřeními. Průměrná délka přerušení opět mírně přesahovala 6 a půl měsíce.  

Většina případů spadala pod Krajský soud v Ústí nad Labem (21), který byl následován Prahou (15), Plzní (13) a Hradcem Králové (9). Zbývající usnesení pak připadala na Brno, České Budějovice a Ostravu.

Mimořádné moratoria

Počet podaných návrhů na mimořádné moratorium se zvýšil také a zaznamenali jsme nárůst na 21 případu za sledované období k 9. červenci 2020.

Celkem 5 podání bylo na Krajský soud v Praze, 2 v Brně a zbytek připadl na Ostravu. Tady je nutno podotknout, že všech 14 návrhů na mimořádné moratorium podaných v Ostravě připadlo na firmy v rámci koncernu Manuvia, který se vlivem pandemie potýkal s poklesem obratu a postupně směřoval k platební neschopnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I přesto, že počty přerušení i moratorií jsou prozatím relativně mírná, budeme v Rekenberu jejich další vývoj sledovat na měsíční bázi, a to hlavně z důvodu možného přírůstku vlivem postupného polevování dosavadní podpory pro podnikající a fyzické osoby.  

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky, neváhejte se na nás obrátit na bohdan@rekenber.cz.

Kontaktujte nás

Ďekujeme za vaši zprávu. Zpravidla odpovídáme během několika hodin.
Odeslání formuláře se nezdařilo.